Zobacz kolejne filmy z cyklu „Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020”

28.08.2023
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do zapoznania się z nowymi filmami: „Transfer wiedzy i innowacji” oraz „Wymiana pokoleniowa na obszarach wiejskich” z cyklu „Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020”

Kwestie młodych osób w rolnictwie były i są przedmiotem troski wszystkich krajów europejskich. W rolnictwie europejskim (w tym polskim), w którym dominują rodzinne gospodarstwa rolne, pomoc i wsparcie dla następców rolników przechodzących na emeryturę należy do kluczowych zadań Wspólnej Polityki Rolnej. Przejęcie gospodarstwa i prowadzenie produkcji rolnej przez naturalnych następców dotyczy wielu płaszczyzn, m.in. prawnej, społecznej, technologicznej i ekonomicznej. Instrumenty polityki rolnej w Polsce zawierają szereg rozwiązań wspierających wymianę pokoleniową. Polska aktywnie wykorzystuje możliwości, jakie daje Wspólna Polityka Rolna do zachęcenia młodych rolników do pozostania w rolnictwie i przejmowania gospodarstw. 

W ramach PROW 2014-2020, w sposób bezpośredni, wymiana pokoleniowa realizowana była poprzez takie instrumenty wsparcia jak:

  • Premie dla młodych rolników;
  • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.

Zapraszamy do zapoznania się z filmami pt. „Transfer wiedzy i innowacji” oraz „Wymiana  pokoleniowa na obszarach wiejskich” z cyklu „Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW  2014-2020” przygotowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zobacz film „Wymiana pokoleniowa na obszarach wiejskich”
Zobacz film „Transfer wiedzy i innowacji”