Zakończenie naboru z Poddziałania 4.3 dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

14.11.2023
W dniu 11 listopada 2023 r. zakończył się nabór w ramach Poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Nabór dotyczył wniosków o przyznanie pomocy na „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych.

Samorząd województwa informuje, że w ramach tego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nie wpłynął żaden wniosek.