Zakończenie naboru z Poddziałania 4.3 dla gmin

04.12.2023
Zakończono przyjmowanie wniosków w naborze na operacje wodno-kanalizacyjne.

W dniu 30 listopada 2023 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub  wód płynących kierowany do gmin małopolski. 

W ramach naboru złożono 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 5 441 340,95 zł. Wnioski zostały skierowane do oceny.