Zakończenie naboru Poddziałanie 7.2 Operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Kategoria: Nabory wniosków
22.12.2022
Zakończenie naboru – Poddziałanie 7.2 Operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem w dniu 16.12.2022 r. zakończył się nabór wniosków na Poddziałanie 7.2 Operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Złożonych zostało 96 wniosków (86 wniosków złożyły gminy, 10 wniosków złożyły powiaty), na łączną wnioskowaną kwotę blisko 204 mln zł.

Łączna alokacja środków przeznaczonych na ten nabór to 100 mln zł.

W chwili obecnej zgodnie z przepisami zostanie dokonana ocena punktowa złożonych wniosków i po przyjęciu listy z oceną punktową przez Zarząd Województwa Małopolskiego, zostanie przeprowadzona ocena merytoryczna wniosków.