Unijne środki dla partnerów KSOW

14.05.2020
Blisko 1,1 mln zł – to unijne środki, jakie zostały przeznaczone na wsparcie operacji, które będą realizowane w 2020 roku przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W czwartek, 14 maja umowy w tej sprawie podpisali marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka.

podpisanie umow-partnerzy KSOW-14.05.2020 (1).jpg

W dniach od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. trwał nabór wniosków dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021. Zwieńczeniem procesu ubiegania się o przyznanie unijnego wsparcia było podpisanie przez Zarząd Województwa Małopolskiego umów na realizację operacji. W czwartek, 14 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego wraz z Łukaszem Smółką – Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego podpisali 21 umów na łączną kwotę pomocy wynoszącą prawie 1,1 mln zł.

Cieszę się, że tak duża liczba projektów dostała dofinansowanie w ramach 4 naboru wniosków dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Dzięki unijnym środkom wymiana wiedzy i doświadczeń między rolnikami staje się coraz łatwiejsza, Koła Gospodyń Wiejskich mogą poszerzać wiedzę na warsztatach, a temat promocji ekologii i podtrzymywania tradycji staje się bliższy mieszkańcom małopolskich wsi - powiedział marszałek Witold Kozłowski

podpisanie umow-partnerzy KSOW-14.05.2020 (2).jpg

Dzięki dużemu zainteresowaniu naborami KSOW oraz wysokiej kwocie, którą dysponuje Województwo Małopolskie liczba składanych wniosków z roku na rok jest coraz większa, a możliwość uzyskania dofinansowania zyskuje coraz więcej podmiotów. Tym bardziej cieszę się, że dzięki unijnemu wsparciu mieszkańcy Małopolski mogą realizować swoje pomysły i uczestniczyć w licznych wydarzeniach rozwijających nasz region – dodał wicemarszałek Łukasz Smółka

podpisanie umow-partnerzy KSOW-14.05.2020.jpg