Termin złożenia wniosków o płatność dla operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich

Kategoria: Wydarzenia

Uprzejmie informujemy, że zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność dla operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 powinno nastąpić do dnia 16 października 2015 r.

Jednocześnie przypominamy, iż na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy zakupione w ramach przedmiotowego działania urządzenia powinny być zamontowane i w pełni sprawne do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej.   W przypadku mikroinstalacji prosumenckich poprzez zamontowanie urządzeń rozumie się ich fizyczny montaż na obiektach gdzie będzie wytwarzana energia elektryczna lub cieplna. Montaż powinien zakończyć się protokołem technicznego odbioru sprawnej mikroinstalacji.