Szkolenie o zmianach w konkursie na wybór strategii RLKS - pobierz materiały!

23.05.2023
W ubiegły poniedziałek, 22 maja br. odbyło się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie na wybór LSR na okres 2023-2027, w związku ze zmianami w dokumentacji konkursowej. Zapraszamy do pobrania materiałów ze spotkania.

Podczas szkolenia omówiono m.in Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania wypłaty i zwrotu pomocyfinansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR oraz komponent Zarządzanie LSR, czy Załącznik nr 2 do umowy ramowej – Plan komunikacji z lokalną społecznością.

Aktualne informacje nt. konkursu prezentowali przedstawiciele Przedstawiciele Departamentu Funduszy Europejskich oraz Departamentu Rozwoju Regionu. 

Wszystkie przedstawione na szkoleniu prezentacje są dostępne do pobrania pod adresem:

Szkolenie 22.05.2023 r. - materiały