Szkolenie dla LGD

16.12.2020
W dniu 16 grudnia br. odbyło się szkolenie online dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD).

szkolenie dla LGD-16,12,2020.jpg

Szkoleniu przewodniczył Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który podczas spotkania podkreślił ważność funkcjonowania Lokalnych Grup Działania (LGD) na terenie Województwa Małopolskiego, ich roli w rozwoju obszarów wiejskich, a tym samym w poprawie jakości życia na wsi.

szkolenie dla LGD-16,12,2020 (2).jpg

Podczas szkolenia omówiono m.in. cele, które miały zostać zrealizowane w 2020 r. przez Lokalne Grupy Działania (LGD), przedstawiono kolejne na 2021 r., przedstawiono zmiany w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) wynikające z przejścia na EURO (proces zmiany, przenoszenie oszczędności – EURO, ogłaszanie naborów), pokazano harmonogram realizacji planu komunikacji, planu szkoleń, etc. na 2021 r., przedstawiono informacje nt. realizacji projektów ukierunkowanych na popularyzację VELOMAŁOPOLSKA poprzez projekty współpracy realizowane przez LGD, etc.

szkolenie dla LGD-16,12,2020 (1).jpg