Szkolenie dla JST coraz bliżej

05.03.2020
Już 16 marca br. odbędzie się szkolenie dotyczące wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków PROW oraz RPO WM.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w godzinach od 10:00 do 15:00.
Spotkaniu będzie przewodniczył Pan Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a tematyka obejmie: 

  • działania infrastrukturalne PROW, 
  • inicjatywę LEADER,
  • kontraktację środków w ramach RPO WM,
  • doświadczenia w realizacji projektów RPO WM,
  • zamówienia publiczne w przedsięwzięciach finansowanych z RPO WM.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przedmiotowym wydarzeniu.
Chętnych do wzięcia udziału, proszę o rejestrację przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.

Zgłoszenia będą przyjmowane do środy 11 marca br. do godziny 10.00.

Program szkolenia