Wiadomości

Dostępne 310 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 24.06.2020

Gospodarka wodno-ściekowa

Wiadomości, 15.05.2020

Unijne środki dla partnerów KSOW

Wiadomości, 14.05.2020

​I z cyklu telespotkań z LGD za nami

Wiadomości, 30.04.2020