Wiadomości

Dostępne 370 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

UWAGA! Zmiana terminu szkolenia dla LGD

Wiadomości, 15.09.2022

Lista rankingowa - Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 11.05.2022

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 08.04.2022