Wiadomości

Dostępne 305 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 16.12.2020

Spotkanie informacyjne dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 14.12.2020

Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 04.01.2021

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 16.09.2020

Dni otwarte Funduszy Europejskich 2020

Wiadomości, 31.07.2020

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 24.06.2020

Gospodarka wodno-ściekowa

Wiadomości, 15.05.2020

Unijne środki dla partnerów KSOW

Wiadomości, 14.05.2020