Wiadomości

Dostępne 310 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 30.06.2021

Zmiana ustawy

Wiadomości, 26.05.2021

1,8 mln zł dla partnerów KSOW

Wiadomości, 07.05.2021

Spotkanie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 13.05.2021

Konkurs 5/21 dla partnerów KSOW

Wiadomości, 27.04.2021

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 09.04.2021