Wiadomości

Dostępne 370 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Spotkanie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 14.12.2022

Start naboru dla Partnerów KSOW

Wiadomości, 05.12.2022

Spotkanie informacyjne dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 21.11.2022

Nowy konkurs KSOW ogłoszony!

Wiadomości, 08.11.2022

Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 05.12.2022

Sankcje dotyczące inwazji na Ukrainę

Wiadomości, 13.10.2022

Poddziałanie 7.2 Operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 02.11.2022