Środki dla nowych LSR

05.12.2023
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustala wysokość środków na komponenty: wdrażanie LSR oraz zarządzanie LSR

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje, że zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) podaje do publicznej wiadomości, że dla LSR, które spełniają warunki dostępu i nie mają już konfliktu obszarowego z innymi LSR, ustalono wysokość środków na komponenty: wdrażanie LSR oraz zarządzanie LSR dla poszczególnych LSR łączną wysokość środków w kwocie 74 387 500 EUR oraz dodatkowo 750 000 EUR na tzw. „białe plamy”.

Pismo MRiRW z decyzją dot. środków na LSR