Spotkanie w dniu 27.02.2023 r. dla Lokalnych Grup Działania dotyczące spraw bieżących

02.03.2023
Omówienie spraw bieżących

W dniu 27.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyło się spotkanie dla Lokalnych Grup Działania dotyczące spraw bieżących. 

Na spotkaniu omówiono stan realizacji lokalnych strategii rozwoju w kontekście zobowiązania z umowy ramowej dotyczącego osiągnięcia przez LGD min. 85% kontraktacji do 30.06.2023 r., jak też stan wypłaconych środków. Przedstawiono także dalszy harmonogram wdrażania LSR.