Spotkanie informacyjne dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

14.02.2023
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 stycznia br., w godzinach od 9:30 do 13:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Wielickiej 72b, I piętro, pok. 106.

Podczas spotkania zostaną omówione bieżące sprawy.  

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli z każdej Instytucji. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 9 grudnia br. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu. 

Jedyną formą rejestracji na szkolenie dla wszystkich osób jest wypełnienie formularza elektronicznego pod adresem: Rejestracja na szkolenie