Spotkanie dla przedstawicieli LGD

04.08.2023
Spotkanie przedstawicieli LGD w związku z opiniowaniem szczegółowych wytycznych na okres 2023-2027

W dniu 28 lipca 2023 r. odbyło się spotkanie dla przedstawicieli LGD, na którym omówiono projekty: Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji LEADER – komponent wdrażanie LSR oraz Szczegółowego Opisu Programu do priorytetu 7 – Działanie 7.6 RLKS – Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich