Rybny konkurs filmowy - weź udział

17.08.2023
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie" organizowanym dla młodzieży i osób dorosłych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce. 

Zadaniem uczestników będzie nagranie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi - filmu, w którym przedstawią jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nich.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:  

  • I kategoria - młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia;
  • II kategoria - mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjentów PO RYBY 2014-2020). 

Filmy wraz z ze skanem formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres poczty elektronicznej myiryby@minrol.gov.pl) do 31.10.2023 r. do godz. 23:59. Spośród nadesłanych prac konkursowych wybierzemy po 3 najlepsze w każdej kategorii. 

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody pieniężne: 

1. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto; 

2. za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto; 

3. za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto 

Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto. 

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: 

I Ogólnopolski konkurs filmowy „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie” - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)