Punkt dla Przyrody! Dowiedz się więcej o wsparciu na ochronę przyrody

29.05.2023
Punkt dla Przyrody to miejsce dedykowane podmiotom planującym aplikowanie o wsparcie zadań na ochronę przyrody w ramach krajowych i regionalnych programów unijnych w latach 2021-2027

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) zostało włączone do grona beneficjentów programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 i jest odpowiedzialne za prowadzenie punktu informacyjno-doradczego – Centrum Wsparcia Beneficjenta „Punkt dla Przyrody” dla podmiotów ubiegających się o finansowanie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności (w latach 2023-2029). 

Punkt dla Przyrody to miejsce dedykowane podmiotom wskazanym w dokumentach programowych, tj.: administracja rządowa (GDOŚ, GIOŚ, RDOŚ), parki narodowe, parki krajobrazowe, urzędy morskie, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe, PGL LP, planującym aplikowanie o wsparcie zadań na ochronę przyrody w ramach krajowych i regionalnych programów unijnych w latach 2021-2027, tj: 

  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) 
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
  • Fundusze Europejskie dla Regionów (16 regionalnych programów),

jak również Beneficjentom realizującym już projekty przyrodnicze. 

Punkt już działa i jest zlokalizowany w siedzibie CKPŚ w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7. 

Informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie CKPŚ

E-mail do Punktu dla Przyrody: punktdlaprzyrody@ckps.lasy.gov.pl.