Ponad 2 mln zł dla małopolskich Lokalnych Grup Działania

10.06.2022
Małopolskie lokalne grupy działania otrzymały łącznie blisko 2,3 mln zł wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki te stanowią tzw. wsparcie przygotowawcze – pozwolą grupom na opracowanie nowych lokalnych strategii rozwoju, które będą realizowane w perspektywie 2023-2027.

Umowy gwarantujące dofinansowanie dla 31 grup wręczyli uroczyście marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, radni województwa małopolskiego: Marta Mordarska, Danuta Kawa oraz Stanisław Bisztyga oraz dyrektorzy Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Paweł Knapczyk i Roman Wcisło.

rozdanie umów-LGD-09.06.2022 (6).jpg

Każda z przekazanych umów opiewa na kwotę 74 tys. zł. Pozyskane środki posłużą poszczególnym LGD do opłacenia wydatków związanych z przygotowaniem nowych lokalnych strategii rozwoju (LSR). Chodzi tu o koszty przeprowadzenia badań statystycznych, konsultacji społecznych lub ewentualnych dodatkowych opracowań, potrzebnych do złożenia wniosku w naborze zaplanowanym na jesień tego roku. Co ważne, w trakcie przygotowania dokumentu LSR grupy będą musiały m.in. przeprowadzić spotkania z mieszkańcami w każdej z gmin, której ma dotyczyć dana strategia. Są także zobowiązane do prowadzenia strony internetowej zawierającej pełne informacje o procesie konsultacji i sporządzaniu strategii. 

Środki na sfinansowanie umów na wsparcie przygotowawcze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z okresu przejściowego. Realizacja nowych Lokalnych Strategii Rozwoju, po raz pierwszy w Małopolsce, będzie finansowana z dwóch źródeł: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – ok. 74 mln euro (równowartość ok. 330 mln zł) oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski – 60 mln euro (równowartość ok. 270 mln zł). Łącznie, na działania realizowane w ramach podejścia LEADER w Małopolsce w nowej perspektywie zostanie przeznaczone 134 mln euro (ponad  600 mln zł). 

rozdanie umów-LGD-09.06.2022 (2).jpg

To dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego lokalne społeczności zostaną zasilone tak znaczącymi środkami, które będą mogły zostać przeznaczone na projekty rozwojowe poszczególnych miejscowości, małych przedsiębiorców, gospodarstwa agroturystyczne, rozwój lokalnych organizacji typu KGW, OSP, kluby sportowe i inne - mówi marszałek Witold Kozłowski. 

Warto podkreślić, że jest to druga największa pula środków w kraju przeznaczona na wielofunduszowy rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Jednocześnie, będzie to pierwszy raz, gdy w Małopolsce strategie LSR będą wielofunduszowe, finansowane zarówno z Programu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jak i z programu regionalnego – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka. 

rozdanie umów-LGD-09.06.2022 (3).jpg

Umowy na wsparcie przygotowawcze otrzymały: 

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale
 • Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”
 • Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”
 • Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
 • Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju Dunajec-Biała (powstałe z połączenia Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i LGD Dunajec-Biała)
 • Stowarzyszenie Dolina Karpia
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
 • Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”
 • Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
 • „Gościniec 4 Żywiołów”
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”
 • LGD "Korona Sądecka"
 • Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
 • Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Turystyczna Podkowa"
 • Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby
 • Zielony Pierścień Tarnowa
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”
 • Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
 • Blisko Krakowa
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”
 • Podhalańska Lokalna Grupa Działania
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”

Konkurs na wybór nowych LSR zostanie ogłoszony prawdopodobnie w październiku br. Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kończy przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym zakresie.