Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" przyjęta UCHWAŁA Nr 304/23

01.03.2023

W dniu 28 lutego 2023 r.  Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po przeprowadzeniu oceny punktowej wniosków złożonych w ramach II naboru, przeprowadzonego w okresie od 2 listopada 2022 r. do 16 grudnia 2022 r., sporządzona została lista zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Na dzień podejmowania uchwały Samorząd Województwa Małopolskiego dysponuje środkami finansowymi w wysokości 21 131 373,80  euro, tj. zgodnie z obowiązującym kursem euro z dnia 30 stycznia 2023 r. – 4,7103 zł, tj.  99 535 119,01 zł.

Przedmiotowa alokacja pozwala na ocenę merytoryczną 41 najwyżej ocenionych wniosków.