Projekty partnerów KSOW realizowane w 2020 r.

18.06.2020
Na terenie Województwa Małopolskiego Partnerzy KSOW realizują projekty zgłoszone do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z 49 wniosków o wybór operacji, które zostały złożone do JR KSOW dofinansowanie na łączną kwotę 977 325,92 zł uzyskało 20 podmiotów.

Działanie 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze", "Konkurs "Produkt Lokalny Podbabiogórza"" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 2. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego - organizacja dwóch wizyt studyjnych: dla obecnych oraz dla potencjanych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska w Województwie Opolskim" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 3. Małopolska Izba Rolnicza, "Magia ziół i miodów w małych gospodarstwach rolnych" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 4. Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, "Warsztaty pieczenia i dekoracji ciast dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Dąbrowskiego" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 5. Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie, "Warroza największym zagrożeniem współczesnego pszczelarstwa" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze", "Konkurs "Kultura i folklor Podbabiogórza"" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 7. Małopolska Izba Rolnicza, "Podtrzymywanie tradycji - warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 8. Małopolska Izba Rolnicza, "Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca - transfer sprawdzonych sposobów na kształtowanie dobrych relacji między mieszkańcami wsi" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 9. Małopolska Izba Rolnicza, "Współczesna kobieta w środowisku wiejskim" - więcej informacji o projekcie pod adresem www.

Działanie 9  Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji:

 1. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, "Innowacyjne formy współpracy i organizacji krótkich łańcuchów dostaw" - więcej informacji o projekcie pod adresem www.

Działanie 10 Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą:

 1. Gmina Ochotnica Dolna, "Ochotnica i Tylmanowa w sercu Gorców" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 2. Gmina Ochotnica Dolna, "Gorce turystycznym światem" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 3. Powiat Dąbrowski, "Promocja dziedzictwa kulinarnego Powiatu Dąbrowskiego" - więcej informacji o projekcie pod adresem www.

Działanie 12  Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich:

 1. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "EtnoMałopolska - 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego - strażniczego dziedzictwa kulturowego regionu" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 2. Koło Gospodyń Wiejskich "Kryspinianki" w Kryspinowie, "Wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz rozwoju wsi" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 3. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "Sołtys, rada sołectwa, zebranie wiejskie…, czyli co komu wolno w sołectwie - 3 dniowe warsztaty dla sołtysów z Województwa Małopolskiego" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,

Działanie 13  Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich:

 1. Gmina Szczucin, "Od dziedzictwa do bogactwa - spotkanie promujące tradycję i kulturę obszarów wiejskich" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 2. Centrum Kultury Gminy Biskupice, "II Festiwal Folklorystyczny pn. "Zatrzymać zanikające tradycje"" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 3. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, "Wyjazd studyjny do Gruzji - szansą rozwoju LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa" - więcej informacji o projekcie pod adresem www,
 4. Gmina Stryszów, ""Rodzinny EKOpiknik w gminie Stryszów" - organizacja ekologiczno-edukacyjnej imprezy plenerowej dla mieszkańców gminy" - więcej informacji o projekcie pod adresem www.