O współpracy z regionem Owernia-Rodan-Alpy

23.10.2019
Współpraca w zakresie bezpieczeństwa, edukacji i ochrony środowiska – to najważniejsze kwestie poruszone podczas spotkania, które odbyło się w czasie wizyty studyjnej we Francji.

lyon 4.jpg

W dyskusji na temat funkcjonowania służb ratowniczych, a szczególnie straży pożarnych uczestniczyli m.in. wicemarszałek Łukasz Smółka i Marie-Camille Rey, wiceprezes regionu Owernia-Rodan-Alpy.

lyon 5.jpg

Podczas trwającej, czterodniowej wizyty we Francji wicemarszałek Łukasz Smółka odwiedził m.in. siedzibę Rady Regionu Owernia-Rodan-Alpy, gdzie spotkał się z Phillipem Meunier, wiceprezesem Rady Regionalnej Owernia-Rodan-Alpy. Rozmowa dotyczyła współpracy partnerskiej obu regionów i udziału w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i ekonomicznych.

lyon 2.jpg

Spotkania w ramach wizyty we Francji są doskonałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Rozmawialiśmy już m.in. o funkcjonowaniu służb ratowniczych, straży pożarnych oraz działalności Czerwonego Krzyża. Omówiliśmy również możliwości wspierania ich przez instytucje, a także poruszyliśmy temat misji gospodarczych pomiędzy naszymi regionami.

- podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

lyon 3.jpg

Przypomnijmy, że Województwo Małopolskie i Region Owernia-Rodan-Alpy współpracują od wielu lat, a tegoroczna wizyta jest potwierdzeniem partnerstwa zawiązanego w 2009 roku. Małopolska wraz z Owernia-Rodan-Alpy realizuje wspólne projekty na rzecz kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wzmocnienia roli regionów w instytucjach europejskich. Ponadto partnerskie regiony współpracują w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, a także w obszarze ochrony środowiska i wykorzystania energii odnawialnych.

lyon 1.jpg