Nowe LSR wybrane. Blisko 600 mln zł na rozwój Małopolski!

07.12.2023
Nowe Lokalne Strategie Rozwoju, nowe Lokalne Grupy Działania oraz nowe środki dla piękniejszej Małopolski. Rozpoczyna się kolejny rozdział dla rozwoju małopolskich obszarów wiejskich.

Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2023 r. zakończył się konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach PS WPR 2023–2027 i FEM 2021–2027.

Komisja dokonała wyboru 23 nowych LSR na łączną kwotę 135 mln euro. Przy obecnym kursie to niemal 600 mln złotych dla Małopolan!

To bardzo ważny moment dla regionu. Jako władze samorządowe chcemy stosować politykę zrównoważonego terytorialnie rozwoju, zarówno gospodarczo, społecznie, kulturalnie i pod każdym innym względem. Jestem przekonany, że środki z Funduszy Europejskich zostaną mądrze wykorzystane i przyczynią się do dalszego prężnego rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce

– mówi marszałek województwa Witold Kozłowski.

Po raz pierwszy w Małopolsce będą realizowane strategie wielofunduszowe. Środki dla nowych Lokalnych Grup Działania będą pochodzić zarówno z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (75 mln euro), jak i programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (60 mln euro).

Gorąco zachęcam do udziału w nadchodzących naborach. Szczerzę wierzę, że każdy z Państwa odnajdzie przestrzeń do realizacji swoich pomysłów na rozwój swojej małej ojczyzny

– dodaje marszałek Witold Kozłowski.

Dzięki finansowaniu przyznanemu z wielu funduszy, możliwe do realizacji będzie zarówno wsparcie przedsiębiorstw, oddolnych inicjatyw czy kultywowanie dziedzictwa kulturowego (EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), jak i inwestycje w obiekty turystyczne, odnowę obiektów zabytkowych czy wsparcie instytucji kultury (EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wsparcie przysługuje także na projekty obejmujące tworzenie świetlic środowiskowych, dziennych domów opieki oraz szkoleń zawodowych (EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus).