Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zakończony

15.11.2019
W dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 16.00 upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

W dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 16.00 w Województwie Małopolskim zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków trwał od 16 września 2019 r. do 14 listopada 2019 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęło 127 wniosków o przyznanie pomocy na całkowitą kwotę operacji 347 175 206,93 zł (łączna kwota wnioskowanej pomocy wynosi 169 228 340,00 zł). Przypominamy, iż na dzień dzisiejszy Województwo Małopolskie dysponuje środkami w wysokości 14 896 337,00 euro, tj. 63 944 016,00 zł. Jednakże zgodnie z najnowszym projektem rozporządzenia dotyczącym podziału limitu środków PROW 2014-2020 nasze Województwo otrzyma dodatkowe środki w wysokości 6 987 703,00 euro, tj.  29 995 413,00 zł, co łącznie daje kwotę 21 884 040,00 euro, tj. 93 939 430,00 zł.