Nabór wniosków dla partnerów KSOW zakończony

20.01.2020
W dniach od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. trwał czwarty nabór wniosków dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

W ramach przedmiotowego naboru złożono 49 wniosków o wybór operacji na łączną, wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości  4 309 426,67 zł (tj. 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji). 

Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu 4/2020 dla Województwa Małopolskiego wynosi 1 600 000,00 zł.

Limit środków dla Województwa Małopolskiego w ramach konkursu 4/2020 z podziałem na działania