Małopolska może jeszcze lepiej się rozwijać

24.04.2020
W dniu 23 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenianych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 4/2020.

Organizacja szkoleń dla KGW, wymiana wiedzy i doświadczeń między rolnikami, organizacja targów i szkoleń w sektorze rolnym, promocja ekologii i podtrzymanie tradycji to tylko kilka z pomysłów, które dzięki dofinansowaniu będą mogli zrealizować partnerzy KSOW.

W dniu 17 stycznia 2020 r. zakończył się czwarty nabór wniosków dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021. W czwartek, 23 kwietnia, lista wybranych projektów została przyjęta przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Łącznie do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w trakcie trwania naboru, czyli w dniach od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. złożono 49 wniosków o wybór operacji na łączną, wnioskowaną kwotę dofinansowania ponad 4,3 mln zł. Po dokonaniu oceny formalnej pozytywnie zweryfikowano 29 wniosków na kwotę niemal 2 mln zł.

Bardzo cieszy mnie tak aktywne włączenie się mieszkańców Małopolski w działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Nasz region to w dużej mierze tereny wiejskie, dlatego rozwój tych obszarów jest dla nas szczególnie ważny.

- podkreślił Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu 4/2020 dla Województwa Małopolskiego wynosi 1 600 000,00 zł, co pozwala na sfinansowanie 24 projektów.

Przewidziana kwota 1,6 mln zł będzie mogła posłużyć zaangażowanym mieszkańcom do realizacji ich pomysłów i przedsięwzięć związanych z rozwojem obszarów wiejskich w naszym województwie. To wspaniałe, że tak różnorodne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych będą mogły się urzeczywistnić.

- dodał wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka