Kolejne projekty dostaną dofinanowanie na gospodarkę wodno-ściekową

28.01.2021
Samorząd województwa dofinansuje kolejne projekty w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej.

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę, zgodnie z którą kolejnych 9 Wnioskodawców otrzyma wsparcie na gospodarkę wodno-ściekową w Województwie Małopolskim na łączną kwotę 13 698 889 zł.

Są to: Gmina Gdów, Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o., Gmina Dobra, Gmina Świątniki Górne, Gmina Mogilany, Gmina Siepraw, Gmina Dobczyce, Gmina Trzyciąż, Gmina Spytkowice (Powiat Nowotarski).

wod-kan-28.01.2021 (2).jpg

Dotychczas wsparcie otrzymało już 71 Beneficjentów. Wartość dofinansowania ogółem, po zawarciu umów z ww. wnioskodawcami wyniesie 102 202 119 zł. Podkreślenia wymaga, iż  Zarząd Województwa Małopolskiego czyni dalsze starania w celu uzyskania dodatkowych środków, tak by wszystkie zadania znajdujące się na liście rezerwowej otrzymały wsparcie.

wod-kan-28.01.2021 (1).jpg