Kolejne 66 mln na rozwój obszarów wiejskich w Małopolsce

09.04.2021
W dniu dzisiejszym Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego spotkał się z przedstawicielami małopolskich Lokalnych Grup Działania (LGD).

Podczas wideokonferencji wicemarszałek przekazał m.in. informacje o planowanych do uruchomienia dodatkowych środkach unijnych dla stowarzyszeń.

szkolenie lgd-09,04,2021.png

W związku z decyzją Komisji Europejskiej przedłużającą o 2 lata wszystkie realizowane w perspektywie finansowej 2014-2020 programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wszystkie małopolskie LGD otrzymają blisko 66 mln na dalsze nabory, w tym na podjęcie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej, inwestycje w małą infrastrukturę, etc. oraz na funkcjonowanie biur. 

Należy mieć jednak na względzie fakt, że wysokość przyznanych dodatkowych środków będzie proporcjonalna do dotychczasowego stanu wdrażania lokalnych strategii rozwoju (LSR), a stowarzyszenia ubiegając się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowane są do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcia dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Cieszę się, że kolejne blisko 66 mln dla naszych małopolskich Lokalnych Grup Działania aktywnie wesprze dalszy rozwój małopolskich firm i lokalne inicjatywy. To właśnie dzięki ich pracy i zaangażowaniu możliwy jest ciągły rozwój obszarów wiejskich. Jestem przekonany, że środki te zostaną dobrze wykorzystane, a mieszkańcom małopolskich wsi będzie żyło się coraz lepiej  – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

szkolenie lgd-09,04,2021 (1).png