Informacja w sprawie zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

07.07.2021

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www została opublikowana nowa wersja zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Program Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – wersja z 23 czerwca 2021 r. Opublikowany dokument stanowi doprecyzowanie zasad z dnia 16 września 2019 r., zmienionych w dniu 15 lutego 2021 r. i ma zastosowanie do umów o dofinansowanie zawartych po 30 września 2019 r.