Dziewięć nowoczesnych targowisk w Małopolsce

08.11.2017

W dniach od 3 kwietnia do 31 maja 2017 r. trwał nabór wniosków przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioskodawcy złożyli 16 wniosków na łączną kwotę 27 894 145 zł brutto. Po dokonaniu oceny przez Zespół oceniający powstała lista rankingowa, na której znajduje się 12 operacji na łączną kwotę 18 222 858,76 zł zł brutto (koszty kwalifikowalne operacji: 13 837 502,97 zł). Dofinansowanie otrzyma 9 najwyżej ocenionych projektów.

Lista rankingowa.

Limit dla Województwa Małopolskiego wynosi 1 698 120 €.