Cykl szkoleń dla Rad LGD za nami

23.09.2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących na terenie Województwa Małopolskiego we wrześniu br. Samorząd Województwa Małopolskiego zorganizował cykl szkoleń dla osób, które zajmują się oceną i wyborem operacji w LGD. Przedstawiono m.in.informacje nt.:

  • biznesplanu, 
  • oceny i wyboru operacji przez Radę LGD,
  • oceny A0 - najczęściej popełnianych błędach,
  • protestów, etc.

W szkoleniach uczestniczyli zarówno przedstawiciele Rad LGD, Zarządu LGD, jak i pracownicy biur LGD.

Chcąc jak najbardziej ułatwić uczestnikom udział w wydarzeniu szkolenia zostały przeprowadzone w 5 lokalizacjach:

  • 11.09.2019 r. – Chrzanów (LGD: Gościniec 4 Żywiołów, Stowarzyszenie LGD Wadoviana, Stowarzyszenie LGD Dolina Soły, Stowarzyszenie Dolina Karpia, LGD Partnerstwo na Jurze),
  • 12.09.2019 r. – Tranów (LGD: Zielony Pierścień Tarnowa, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, LGD Dunajec – Biała, Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu, Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA),
  • 16.09.2019 r. – Nowy Sącz (LGD:Stowarzyszenie LGD Beskid Gorlicki, Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego, Korona Sądecka, Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu, Stowarzyszenie LGD Przyjazna Ziemia Limanowska),
  • 18.09.2019 r. – Nowy Targ (LGD: Stowarzyszenie LGD Gorce – Pieniny, Stowarzyszenie LGD Spisz – Podhale, Podhalańska LGD, Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska),
  • 20.09.2019 r. – Kraków – Balice (LGD: Stowarzyszenie LGD Turystyczna Podkowa, Stowarzyszenie LGD Dolina Raby, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, Blisko Krakowa, Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszenie LGD Między Dalinem i Gościbią, Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą”, Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD, Stowarzyszenie LGD Jurajska Kraina, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ProKoPara, Stowarzyszenie LGD Podbabiogórze).