Blisko 80 milionów złotych unijnych środków na drogi lokalne w Małopolsce

28.07.2023
W ramach PROW za kwotę ponad 136 milionów złotych powstanie w Małopolsce ponad 150 km dróg lokalnych.

Rozstrzygnięty został drugi nabór konkursu na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Ponad 150 km dróg lokalnych za kwotę ponad 136 milionów złotych powstanie w Małopolsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W pierwszym naborze dofinansowaniem objęto 85 inwestycji na kwotę ponad 59 mln zł. W obecnym drugim naborze dofinansowanie obejmie 29 inwestycji na kwotę 76,6 mln zł.

Symboliczne promesy na dofinansowanie projektów w ramach drugiego naboru przekazali małopolskim samorządowcom: marszałek Małopolski Witold Kozłowski, senator Jan Hamerski, poseł Anna Paluch, poseł Patyk Wicher oraz radny województwa Stanisław Barnaś.

Lokalne wspólnoty na to czekają, aby poprawiać stan tych dróg, którymi się najczęściej poruszają. To bardzo ważne biorąc pod uwagę strategię zrównoważonego rozwoju, którą realizuje Zarząd Województwa Małopolskiego. Tak samo ważne dla nas są Igrzyska Europejskie jak i potrzeby choćby najmniejszej wspólnoty samorządowej – warunki w jakich one funkcjonują. Dotyczy to zarówno infrastruktury społecznej jak i technicznej, w tym właśnie komunikacyjnej - mówił marszałek Witold Kozłowski.