Apel marszałka o kolejne składanie wniosków

09.07.2020
Prawie 70 samorządowców odebrało z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego, wicemarszałka Tomasza Urynowicza i radnej Marty Mordarskiej promesy na pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej.

wod-kan-08.07.2020 (3).jpg

127 wniosków wpłynęło do województwa małopolskiego w projekcie objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Już w trakcie naboru, dzięki staraniom Zarządu Województwa Małopolskiego, kwota środków powiększyła się o kolejne siedem mln euro w stosunku do limitu pierwotnego i aż o 14 mln euro od początku kadencji obecnego Zarządu Województwa. Ostatecznie województwo małopolskie dysponuje blisko 106 mln zł przy obecnym kursie euro. 

Nie ma innego sposobu na rozruszanie gospodarki jak odważne przekazywanie pieniędzy na rynek. Prace, na które samorządowcy otrzymali środki finansowe, wykonają przedsiębiorcy z naszego regionu. Nie będziemy się zamykać, a wręcz odwrotnie koncepcja Zarządu Województwa Małopolskiego przewiduje wprowadzenie jak najwięcej pieniędzy dla gospodarki Małopolski - podkreślił marszałek Witold Kozłowski. 

Gospodarz regionu przypomniał, że Zarząd Województwa Małopolskiego szukał i znalazł pieniądze w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskim Funduszu Społecznym. Środki były w „różnych kieszonkach”, udało się je mądrze wykorzystać. 

Na pytania dziennikarzy jak zareagowaliśmy na koronawirusa odpowiadam: budżet Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej przekroczył miliard złotych. Pakiet rozwoju pomógł w rewitalizacji małych wsi, miasteczek, miast i inwestycji regionalnych. Obroniliśmy 30 tys. miejsc pracy. Pakiet edukacyjny pozwolił na stworzenie Małopolskiego Laboratorium Nauczania Cyfrowego oraz na podniesienie nauczania zdalnego przez nauczycieli. To tylko kilka przykładów. Wszystkim dziś zaproszonym samorządowcom gratuluję dobrze wypełnionych wniosków, dziękuję za zaangażowanie w projekt i apeluję, by składania kolejnych wniosków - zachęcał marszałek Witold Kozłowski.   

wod-kan-08.07.2020 (1).jpg

Po pierwszym etapie, tj. po ocenie punktowej znalazło się 125 wniosków o przyznanie pomocy. Po merytorycznej ocenie projektów na pierwszej liście rankingowej, znalazło się 69 wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie z PROW 2014-2020 do realizowanych projektów na kwotę ponad 86 mln zł. W dalszej kolejności, po zawarciu umów z wnioskodawcami, oceniane będą kolejne projekty, aż do wyczerpania środków na działanie w ramach dostępnego limitu - 23 mln euro tj. blisko 106 mln zł przy obecnym kursie euro. 

To istotny krok w kierunku unowocześnienia gospodarki, to starania o lepszy klimat, by woda i kanalizacja były na europejskim poziomie. Dzięki temu nasze samorządy stają się liderami w poprawie życia mieszkańców, by Małopolanom było jak najlepiej - wyznał wicemarszałek Tomasz Urynowicz. 

Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z najważniejszych elementów codziennego życia mieszkańców, a potrzeby na budowę tej niezwykle potrzebnej infrastruktury, by podnosić jakość życia na obszarach wiejskich, są wciąż obiektem niezwykłej troski, nie tylko samorządów lokalnych. Zarządu Województwa Małopolskiego mimo przekazania dodatkowych 63,5 mln zł,  wciąż czyni starania o pozyskiwanie funduszy, tak by jak największa liczba wnioskodawców mogła zrealizować kluczowe projekty. 

wod-kan-08.07.2020 (2).jpg

Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną samorządową. Małopolska jest przykładem jeśli chodzi o wdrożenie ustawy o dostępności. Nieprzypadkowo na naszym spotkaniu jest tłumacz migowy, będący elementem polityki społecznej. Czyny przemawiają za samorządem, będąc reakcją na trudną sytuację. Niech współpraca układa się znakomicie – podsumowała radna Marta Mordarska.