Wiadomości

Dostępne 374 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 11.04.2023

Spotkanie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 27.02.2023