Wiadomości

Dostępne 340 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Poddziałanie 7.2 Operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 02.11.2022

UWAGA! Zmiana terminu szkolenia dla LGD

Wiadomości, 15.09.2022

Lista rankingowa - Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 11.05.2022