Wiadomości

Dostępne 286 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 09.04.2021

Konsultacje dla partnerów KSOW

Wiadomości, 28.12.2020

Szkolenie dla LGD

Wiadomości, 16.12.2020

Szkolenie dla partnerów KSOW za nami

Wiadomości, 14.12.2020

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 16.12.2020

Spotkanie informacyjne dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 14.12.2020