Wiadomości

Dostępne 217 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Nabory ogłaszane przez LGD

Wiadomości, 12.07.2019

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 24.06.2019

Szkolenia z wod-kan za nami

Wiadomości, 31.05.2019

Dni otwarte Funduszy Europejskich 2019

Wiadomości, 11.03.2019