Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokument

Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

PDF 0,10 MB
Wersja obowiązująca od 02.12.2016

Załączniki (2)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

PDF 0,76 MB
Wersja obowiązująca od 02.12.2016

Informacje dotyczące przetwarzania danch osobowych

PDF 0,06 MB
Wersja obowiązująca od 02.12.2016