LEADER: Wzór wniosku o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.1 WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

UWAGA!!!

  • 07.04.2022 r. opublikowano zmieniony wniosek o przyznanie pomocy (w załącznikach poprawiono błędy dotyczące możliwości rozszerzania komórek, wierszy, etc.). 
  • 29.03.2022 r. opublikowano zmienioną instrukcję do wniosku o przyznanie pomocy zawierającą doprecyzowanie opisu sekcji I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY w polach 3.1 oraz 3.2.

Dokument

LEADER: Wzór wniosku o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.1 WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDF 0,34 MB
Wersja obowiązująca od 10.03.2022