LEADER: Wzór wniosku na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

RODO:

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) Samorząd Województwa Małopolskiego informuje, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Wskazane na wstępie przepisy prawa stanowią konieczność  obowiązku informacyjnego przez Samorząd Województwa Małopolskiego w kontekście wnioskodawców/beneficjentów oraz osób fizycznych uczestniczących w projekcie, tj. pełnomocnika, osoby reprezentującej, współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta, małżonka beneficjenta, małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta, grantobiorcy itp.

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale

  RODO-klauzule-19.2

 2. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

  RODO-klauzule-19.2

 3. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa"

  RODO-klauzule-19.2

 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”

  RODO-klauzule-19.2

 5. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”

  RODO-klauzule-19.2

 6. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

  RODO-klauzule-19.2

 7. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

  RODO-klauzule-19.2

 8. Stowarzyszenie Dolina Karpia

  RODO-klauzule-19.2

 9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”

  RODO-klauzule-19.2

 10. Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”

  RODO-klauzule-19.2

 11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

  RODO-klauzule-19.2

 12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”

  RODO-klauzule-19.2

 13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”

  RODO-klauzule-19.2

 14. Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

  RODO-klauzule-19.2

 15. „Gościniec 4 Żywiołów”

  RODO-klauzule-19.2

 16.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny

  RODO-klauzule-19.2

 17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”

  RODO-klauzule-19.2

 18. LGD "Korona Sądecka"

  RODO-klauzule-19.2

 19. Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”

  RODO-klauzule-19.2

 20. Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego

  RODO-klauzule-19.2

 21. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

  RODO-klauzule-19.2

 22. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Turystyczna Podkowa"

  RODO-klauzule-19.2

 23. Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

  RODO-klauzule-19.2

 24. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby

  RODO-klauzule-19.2

 25. Zielony Pierścień Tarnowa

  RODO-klauzule-19.2

 26. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”

  RODO-klauzule-19.2

 27. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

  RODO-klauzule-19.2

 28. Blisko Krakowa

  RODO-klauzule-19.2

 29. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

  RODO-klauzule-19.2

 30. Podhalańska Lokalna Grupa Działania

  RODO-klauzule-19.2

 31. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

  RODO-klauzule-19.2

 32. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”

  RODO-klauzule-19.2

Dokument

LEADER: Wzór wniosku na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 LEADER: Wzór wniosku na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDF 0,44 MB
Wersja obowiązująca od 14.07.2022

Załączniki (4)

Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji

PDF 0,15 MB
Wersja obowiązująca od 14.07.2022

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących

PDF 0,09 MB
Wersja obowiązująca od 14.07.2022