PO Ryby: Wzór wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja"

Dokument

PO Ryby: Wzór wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja" PO Ryby: Wzór wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja"

PDF 0,17 MB
Wersja obowiązująca od 12.07.2022

Załączniki (1)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

PDF 0,20 MB
Wersja obowiązująca od 12.07.2022