LEADER: Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ (…) z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (…) (operacje: inne, własne LGD, rozwijanie działalności gospodarczej)

Wzór wniosku o przyznanie pomocy  na operacje w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

RODO:

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) Samorząd Województwa Małopolskiego informuje, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Wskazane na wstępie przepisy prawa stanowią konieczność  obowiązku informacyjnego przez Samorząd Województwa Małopolskiego w kontekście wnioskodawców/beneficjentów oraz osób fizycznych uczestniczących w projekcie, tj. pełnomocnika, osoby reprezentującej, współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta, małżonka beneficjenta, małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta, grantobiorcy itp.

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale

  RODO-klauzule-19.2

 2. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

  RODO-klauzule-19.2

 3. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”

  RODO-klauzule-19.2

 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”

  RODO-klauzule-19.2

 5. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”

  RODO-klauzule-19.2

 6. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

  RODO-klauzule-19.2

 7. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

  RODO-klauzule-19.2

 8. Stowarzyszenie Dolina Karpia

  RODO-klauzule-19.2

 9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”

  RODO-klauzule-19.2

 10. Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”

  RODO-klauzule-19.2

 11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

  RODO-klauzule-19.2

 12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”

  RODO-klauzule-19.2

 13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”

  RODO-klauzule-19.2

 14. Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

  RODO-klauzule-19.2

 15. „Gościniec 4 Żywiołów”

  RODO-klauzule-19.2

 16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny

  RODO-klauzule-19.2

 17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”

  RODO-klauzule-19.2

 18. LGD "Korona Sądecka"

  RODO-klauzule-19.2

 19. Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”

  RODO-klauzule-19.2

 20. Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego

  RODO-klauzule-19.2

 21. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

  RODO-klauzule-19.2

 22. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Turystyczna Podkowa"

  RODO-klauzule-19.2

 23. Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

  RODO-klauzule-19.2

 24. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby

  RODO-klauzule-19.2

 25. Zielony Pierścień Tarnowa

  RODO-klauzule-19.2

 26. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”

  RODO-klauzule-19.2

 27. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

  RODO-klauzule-19.2

 28. Blisko Krakowa

  RODO-klauzule-19.2

 29. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

  RODO-klauzule-19.2

 30. Podhalańska Lokalna Grupa Działania

  RODO-klauzule-19.2

 31. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

  RODO-klauzule-19.2

 32. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”

  RODO-klauzule-19.2

Dokument

LEADER: Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ (…) z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (…) (operacje: inne, własne LGD, rozwijanie działalności gospodarczej) LEADER: Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ (…) z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (…) (operacje: inne, własne LGD, rozwijanie działalności gospodarczej)

PDF 1,00 MB
Wersja obowiązująca od 14.09.2022

Załączniki (3)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących 19.2 I 5z

PDF 0,77 MB
Wersja obowiązująca od 14.09.2022

Informacja dla nabywcy następcy 19.2_I_5_z

PDF 0,21 MB
Wersja obowiązująca od 14.09.2022