Zakończenie naboru Poddziałanie 7.2 Operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Zakończenie naboru Poddziałanie 7.2 Operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych złożono 94 wnioski

Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem w dniu 16.12.2022 r. zakończył się nabór wniosków na Poddziałanie 7.2 Operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Złożonych zostało 94 wniosków (84 wnioski złożyły gminy, 10 wniosków złożyły powiaty), na łączną wnioskowaną kwotę blisko 200 mln zł.

Łączna alokacja środków przeznaczonych na ten nabór to 100 mln zł.

W chwili obecnej zgodnie z przepisami zostanie dokonana ocena punktowa złożonych wniosków i po przyjęciu listy z oceną punktową przez Zarząd Województwa Małopolskiego, zostanie przeprowadzona ocena merytoryczna wniosków.