Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejdź do Harmonogramu naborów.

Dostępne 28 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
PROW 7.4.1.2

7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej

Zakończony
od 14.03.2018 do 16.04.2018, Operacja 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020
Opublikowano: 27.02.2018
PROW 7.4.1.1

7.4.1.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Zakończony
od 14.03.2018 do 16.04.2018, Operacja 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020
Opublikowano: 27.02.2018
PROW KSOW

Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Zakończony
od 22.01.2018 do 06.02.2018, Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów KSOW
Opublikowano: 05.01.2018
PROW 4.3

Poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Zakończony
od 02.01.2018 do 19.01.2018, Poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Opublikowano: 01.12.2017
PROW 7.4

Poddziałanie 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

Zakończony
od 03.04.2017 do 31.05.2017, Operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
Opublikowano: 06.03.2017
PROW KSOW

Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Zakończony
od 10.02.2017 do 23.02.2017, Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2017 r.
Opublikowano: 27.01.2017
PROW 7.2

Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa

Zakończony
od 18.10.2016 do 16.12.2016, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
Opublikowano: 20.09.2016
PROW 4.3

Poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Zakończony
od 18.07.2016 do 15.09.2016, 4.3 Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, operacje typu „Scalanie gruntów”
Opublikowano: 17.06.2016
PROW KSOW

Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Zakończony
od 20.11.2015 do 04.12.2015, Konkurs ogłoszony w dniu 19.11.2015 r.
Opublikowano: 17.11.2015
PROW 19.1

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze

Zakończony
od 15.07.2015 do 29.07.2015, Konkurs ogłoszony w dniu 30.06.2015
Opublikowano: 03.12.2015