PROW 7.2

Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa

16.08.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
31.08.2021

W dniu 31 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę nr 1236/21 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 902/20 z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 231KB)

Wybór projektów do dofinansowania
18.05.2021

W dniu 18 maja 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę nr 609/21 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 902/20 z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 208KB)

Wybór projektów do dofinansowania
28.01.2021

W dniu 28 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę nr 74/21 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 902/20 z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 518KB)

Wybór projektów do dofinansowania
27.08.2020

W dniu 27 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę nr 1177/20 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 902/20z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 169KB)

Wybór projektów do dofinansowania
02.07.2020

W dniu 2 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 902/20 przyjął zaktualizowaną listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 142KB)

Lista operacji wg przyznanych punktów
23.01.2020

W dniu 23 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 179KB)

Informacje o naborze

Informacje o naborze Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na co i kto może składać wnioski?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty określone w Rozporządzeniu.
Wnioski należy składać osobiście na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków. Wniosek można nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. Wniosek należy złożyć w terminie od 16 września 2019 r. do 14 listopada 2019 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Finanse

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu wynoszącego 2 000 000 zł na beneficjenta. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości do 63,63 %.

Inne ważne informacje

Wszelkie informacje dla Wnioskodawców na temat ww. działania udzielane są w Zespole ds. Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: (012) 29 90 660, (012) 29 90 627, (012) 29 90 604, (012) 29 90 932, (012) 63 03 172, (012) 63 03 174, (012) 63 03 548.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1755, z późn. zm.), na dzień podjęcia uchwały Nr 1444/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Samorząd Województwa Małopolskiego dysponował środkami finansowymi w wysokości 14 896 337 euro, zgodnie z kursem euro z dnia 30 lipca 2019 r. – 4,2912 zł, tj. 63 923 161 zł.