PROW 19.1

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze

Konkurs ogłoszony w dniu 30.06.2015

03.12.2015

Zakończony

30.07.2015

Wyniki naboru

LGD, którym przyznano wsparcie przygotowawcze

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 (Dz. U. poz. 851).

Na co i kto może składać wnioski?

O wsparcie mogą ubiegać się lokalne grupy działania spełniające warunki określone w Rozporządzeniu.
Wnioski należy składać w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM), ul. Wielicka 72, Kraków w terminie od dnia 15 lipca 2015 roku do dnia 29 lipca 2015 roku.

Finanse

Pomoc przyznaje się w wysokości:

  1. 110 000 złotych – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców;
  2. 132 000 złotych – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców;
  3. 154 000 złotych – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i nie więcej niż 150 000 mieszkańców.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje udzielane są w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul.Wielicka 72 A, Kraków, od 8.00 do 16.00 oraz pod numerami telefonów: (012) 63 03 455, (012) 29 90 606, (012) 29 90 912.