PROW 4.3

Poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Poddziałanie 4.3.„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” GMINY

19.09.2023

Planowany

od 27.10.2023 do 30.11.2023

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na  „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub  wód płynących.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1519, z późn. zm.)

Na co i kto może składać wnioski?

Zgodnie z Rozporządzeniem o pomoc na operacje w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących ubiegać mogą się gminy.

Wnioski o przyznanie pomocy, wnioski o płatność oraz inne dokumenty wytworzone w toku prowadzonego naboru oraz dalszego postępowania należy składać, w formie pisemnej, na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 A (parter) 30-552 Kraków lub na Dziennik Podawczy UMWM, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru, którego to ogłoszenie dotyczy należy złożyć w terminie od 27 października 2023 roku do 30 listopada 2023 roku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Finanse

Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 500 000 zł na operację.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia.

Inne ważne informacje

Wszelkie informacje dla Wnioskodawców na temat ww. działania udzielane są w Zespole ds. Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: (012) 29 90 660, (012) 29 90 627, (012) 29 90 604, (012) 29 90 932, (012) 63 03 172, (012) 63 03 398, (012) 29 90 911.