PROW 4.3

Poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

4.3 Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, operacje typu „Scalanie gruntów”

17.06.2016

Zakończony

16.09.2016

Wyniki naboru

Lista rankingowa
05.01.2017

W dniu 5 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 16/17 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy oraz w sprawie zatwierdzenia formularza umowy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nabór wniosków trwał od 18 lipca do 15 września 2016 r. Wnioskodawcy złożyli 10 wniosków na łączną kwotę 106 934 595,54 zł brutto. Po dokonaniu oceny przez Zespół oceniający powstała lista rankingowa, na której znajduje się 8 operacji na  łączną kwotę 91 133 771,44 zł brutto (koszty kwalifikowalne operacji: 91 113 771,44 zł). Dofinansowanie otrzymają 3 najwyżej ocenione projekty.

Pobierz listę (PDF, 441KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2180).

Na co i kto może składać wnioski?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty określone w Rozporządzeniu.

Wnioski należy składać osobiście na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków. Wniosek można także nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Wniosek należy złożyć w terminie od 18 lipca do 15 września 2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uwaga:

W przypadku wniosków nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego za datę złożenia uznaje się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Finanse

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dla Wnioskodawców udzielane są w Zespole ds. Realizacji Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: 012 29 90 660, 012 63 03 451, 012 29 90 909, 012 29 90 604, 012 63 03 174, 012 63 03 548, 012 63 03 397, 012 63 03 398, 012 63 03 498, 012 63 03 465, 012 63 03 496, 012 63 03 145, 012 63 03 178, 012 29 90 621, 012 29 90 919.