Skorzystaj z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejski przeznaczono ponad 13 miliardów euro. Dowiedz się, jak skorzystać ze środków dysponowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego.