LEADER: Wzór wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.1 WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

UWAGA!!!

  • 04.05.2022 r. opublikowano zmienioną instrukcję do wniosku o płatność.

Dokument

LEADER: Wzór wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.1 WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDF 0,12 MB
Wersja obowiązująca od 10.03.2022

Załączniki (1)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

PDF 0,26 MB
Wersja obowiązująca od 10.03.2022