PO Ryby: Wzór wniosku o płatność na operacje w zakresie działania "Realizacja LSR kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego PO RiM, z wyłączeniem z wyłączeniem projektów grantowych

Wzór wniosku o płatność na operacje w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego PO "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Dokument

PO Ryby: Wzór wniosku o płatność na operacje w zakresie działania "Realizacja LSR kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego PO RiM, z wyłączeniem z wyłączeniem projektów grantowych

PDF 0,14 MB
Wersja obowiązująca od 15.03.2017