PO Ryby: Wzór wniosku o płatność na operacje w zakresie działania "Realizacja LSR kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego PO RiM, z wyłączeniem z wyłączeniem projektów grantowych

Wzór wniosku o płatność na operacje w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego PO "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Dokument

PO Ryby: Wzór wniosku o płatność na operacje w zakresie działania "Realizacja LSR kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego PO RiM, z wyłączeniem z wyłączeniem projektów grantowych

PDF 0,19 MB
Wersja obowiązująca od 12.07.2022

Załączniki (5)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

PDF 0,33 MB
Wersja obowiązująca od 12.07.2022

Wskaźniki rezultatu

PDF 0,04 MB
Wersja obowiązująca od 12.07.2022

Instrukcja do wskaźników rezultatu

PDF 0,08 MB
Wersja obowiązująca od 12.07.2022

Sprawozdanie z realizacji operacji

PDF 0,15 MB
Wersja obowiązująca od 12.07.2022

Instrukcja do sprawozdania

PDF 0,10 MB
Wersja obowiązująca od 12.07.2022