Wzór wniosku o płatność na operacje realizowane w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wzór wniosku o płatność  na operacje realizowane w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dokument

Wzór wniosku o płatność na operacje realizowane w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDF 0,22 MB
Wersja obowiązująca od 01.03.2022

Załączniki (2)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-obowiązuje od 19.05.2022 r.

PDF 0,66 MB
Wersja obowiązująca od 01.03.2022

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-obowiązuje do 18.05.2022 r.

PDF 0,66 MB
Wersja obowiązująca od 01.03.2022