Wzór wniosku o płatność na operacje realizowane w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wzór wniosku o płatność  na operacje realizowane w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dokument

Wzór wniosku o płatność na operacje realizowane w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDF 0,23 MB
Wersja obowiązująca od 31.01.2021

Załączniki (2)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-obowiązuje od 31.03.2021 r.

PDF 0,83 MB
Wersja obowiązująca od 31.01.2021

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-obowiązuje do 30.03.2021 r.

PDF 0,83 MB
Wersja obowiązująca od 31.01.2021