LEADER: Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Dokument

LEADER: Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 LEADER: Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

PDF 0,05 MB
Wersja obowiązująca od 22.12.2020

Załączniki (1)